Osada Sandonorico

Výprava na tajemný hrad

Vyrazili jsme v sobotu dopoledne a po nekonečné cestě vlakem dojeli do obce Číchov. Po výstupu jsme postupovali do prudkého stoupání (které někoho docela zaskočilo) západním a posléze severozápadním směrem na Radonín. Po cestě jsme využili chládku lesa i rybníku ke zchlazení našich ušlapaných nohou. Dále jsme postupovali směr Brtnice. Zde jsme doplnili proviant, zjistili něco o historii města, najzajímavějších památkách a Milek zjišťoval i zeměpisné znalosti dětí (pro Milka nedostačující, pro ostatní to ušlo, že Marťo?). Z města jsme rychlím postupem údolím říčky Brtnice ve směru nejdříve severním a posléze západním provedli úspěšnou steč na hrad Rokštejn.
Zde jsme našli vhodné místo pro nocleh, na které jsme měli trošku rozdílný názor, ale jsme dospělí lidé a domluvili jsme se. Po rozdělání ohně jsme slyšeli tajemné zvuky, které se šířily směrem od hradu. Proto jsme se vydali na noční cestu na hrad. Ve tmě vypadal úchvatně. Na hradě jsme našli rozsvícené svíčky, Sváťa našla i něco trošku níže, kam se rychle a nechtěně vydala :o) a nám již dobře známou tajemnou postavu v černém plášti s kapucí, která nám již mockrát pomohla při hledání grálu. Ani nyní nezklamala. Sdělila nám, že Svatý grál, který vlastníme je FALEŠNÝ!!! Tak že naše hledání pokračuje...Po návratu jsme si upekli špekáčky na véču a šli spát. O oheň se celou noc staral náš věrný druh Kájínek.
Ráno byl proveden ústup přes Přímělkov a podél železniční tratě až do Luky nad Jihlavou. Zde jsme čekali asi hodinu na vlak. Ti co ještě mohli se však vydali na tábořiště, kde někteří z nás starších začínali na táborech jako děti. A dorazili. Indoš s Babčou se setkali na známém tábořišti u rybníka po 12-ti letech - ÚŽASNÉ!!! Po krátkém vykoupání v rybníku následovala cesta zpátky na nádraží a cesta domů.

Cesta za Svatým grálem pokračuje!!!!

Setkáme se na táboře ve Skyjích.

Ahoj