Osada Sandonorico

Výprava do Žěbětína 17. března

Na nádraží byl ovšem pouze rytíř Sarfadon se svou družinou, který nám jen předal zprávu , kde jsme se dozvěděli trasu naší další cesty. Přesunuli jsme se proto na Mendlovo náměstí, kde nás už čekal král Richard I. lví srdce. Přivítal nás, poděkoval za naši odvahu a statečnost a předal nám dopis, který mu poslal neznámý přítel. Podle dopisu, který skvěle přednesl Mišuge, jsme se měli vydat do osady zvané Žebětín.

Po výstupu v Žebětíně jsme se dozvěděli, že podle různých stop a indicií můžeme najít nesmírné bohatství, snad i se Svatým grálem. Byli jsme i upozorněni na ostatní skupinky, které poklad také hledají a proto jsou pro nás velmi nebezpečné. A tak jsme vytvořili tři družinky, dvě z našeho oddílu a jednu složenou z místních skautů, kteří se k nám přidali. Hra mohla začít!!!!

Různé zanechané zprávy (většinou šifrované) nás posílaly různými směry a na různá místa. Od rybníku (kde hledání zprávy dalo asi nejvíce práce, ale zároveň to donutilo spojit síly všech oddílů - z toho plyne, že není důležitá pouze soutěživost a výhra, ale také spolupráce!!!), dále přes kostel, pomník obětem první světové války, dům na náměstí s číslem patnáct, kde nám paní poradila jak dále, až po „promrzlého“ trhovce Dášu, která prodávala cizokrajné ovoce. Všichni jsem se ale nakonec potkali u hřbitova, kde nám známá postava v černém plášti, se kterou jsme se již potkali na minulé výpravě v Zastávce poradila, že dále musíme spojit své síly a přes nebezpečný les se vydat ke studánce, která nese jméno po našem králi – Ríšova studánka.

Když jsme po cestě dorazili k jiné studánce (k Helenčině studánce), našli jsme nám již známou obálku, ve které stálo, že velké bohatství máme hledat už zde. (Text dopisu opět bravurně přednesl Mišuge :o). Po dalším pátrání našla každá družinka ještě jednu zprávu s částí mapky. Když nás napadlo spojit všechny části mapky, zjistili jsme přesné místo, kde je ukryt poklad. Kájínek našel poklad jako první, ale jaké bylo naše zklamání!! Svatý grál zde nebyl!! Nevadí. My se nevzdáme a budeme hledat dále, aby byl zloděj potrestán a Svatý grál byl opět v pravých rukou krále Richarda.

Poté nás ještě skauti pozvali do své klubovny na čaj, kde jsme snědli svačiny a rozešli se domů.