Osada Sandonorico

Výpravy

Greely City

Cesta naší družiny domů pokračuje a je již velmi dlouhá a únavná. Blížíme se k GREELY City– město se špatnou pověstí. Minulý týden zde byl dokonce zastřelen šerif. Ve městě se nachází dům mého dávného přítele Starýho Billyho. Asi před týdnem jsem mu napsal dopis, ve kterém ho prosím o přespání a načerpání nových sil na další cestu. Odpověděl, že dobrému příteli vždy pomůže a rád mne uvidí, ale i přesto nám to nedoporučoval. Ve městě zkrátka není bezpečno. Ale trasa naší cesty domů nám nedává jinou možnost….

Jarní výprava do Ždánic

Situace v našem osídlení byla již neudržitelná…

Skryje

V sobotu 8.listopadu 2008 jsme se rozhodli podívat na naše tradiční tábořiště ve Skryjích v jeho podzimní kráse. Tentokrát nám však vůbec nepřálo počasí. Už v pátek v noci začalo pršet a pršelo až do sobotního pozdního odpoledne. Už při cestě na nádraží se mi vkrádala myšlenka, že to na nádraží vzdáme a půjdeme raději někam na čaj.

CVVZ

Po měsíci netrpělivého očekávání jsme se sešli kde jinde, než ve vestibulu nádraží v Brně a mohli směle vyrazit směr Přerov, kde se konala Celostátní vzájemná výměna zkušeností. Jedná se o každoroční akci, kde se sejdou lidé, kteří pracují s dětmi a zde se chtějí dozvědět něco nového pro svou práci.

Výprava na tajemný hrad

Vyrazili jsme v sobotu dopoledne a po nekonečné cestě vlakem dojeli do obce Číchov. Po výstupu jsme postupovali do prudkého stoupání (které někoho docela zaskočilo) západním a posléze severozápadním směrem na Radonín. Po cestě jsme využili chládku lesa i rybníku ke zchlazení našich ušlapaných nohou. Dále jsme postupovali směr Brtnice.

Výprava do Žěbětína 17. března

Nové zprávy o Svatém grálu nás nenechali klidnými a proto jsme se v opravdu hojném počtu sešli na hlavním nádraží tak, jak nám říkali zaslané instrukce od našeho krále Richarda.

První jarní výprava do Zastávky

První jarní výprava nás mile překvapila. Na to, že byly jarní prázdniny, účast byla veliká. Někteří dorazili včas, někteří později a někteří na poslední chvíli, ale už jsme si zvykli. Začali jsme jako vždy na Hlavním nádraží odjezdem na naše tradiční místo v Domově dětí a mládeže v Zastávce u Brna.

Výlet na Stránské skále

Už při srazu na nádraží to tentokráte vypadalo velmi nadějně s účastí dětí, což se ovšem po krátké době nepotvrdilo a opět jelo více vedoucích něž dětí. To nás ovšem neodradilo a vydali se tramvají číslo 10 na konečnou. Po výstupu nás přivítalo nevlídné počasí a zima, alespoň že nepršelo. Po krátkém výšlapu na vrchol skály, který někdo těžce ...