Osada Sandonorico

Instruktorské zkoušky

Zde je stručný seznam témat, která je třeba znát a ovládat.

1. Orientace v terénu, práce s mapou a buzolou
2. Uzly
3. Zdravověda
4. Základní tábornické dovednosti
5. Práce s kolektivem dětí (hry atd.)